A Few Selects From The Great Golf Courses of China Suzhou SunIsland, Suchou Spring City, Yunnan Snow Lotus Mountain, Xinjiang Silport International, Shanghai Tiger Beach, Shandong Sheshan International, Shanghai Shanghai Links, Pudong Shanghai Links, Pudong Pine Valley, Beijing Mission Hills (Norman), Donguan, Guangzhou Merryland, Gueizhou Lakeview, Kunming, Yunnan Kau Sai Chau Public, Hong Kong Jade Dragon Snow Mountain, Lijiang, Yunnan Hillview, Donguan, Guangzhou Fu Chun Resort, Fujian Boao Forum, Hainan Boao Golf Club, Hainan Beijing Country Club, Beijing Agile, Zhongshan, Guangzhou